Chính sách

1900.0327
HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

Hải sản được nuôi tại Long An, chế biến trực tiếp.
RAU VÀ GIA VỊ

RAU VÀ GIA VỊ

Được trồng và thu hoạch tại các tỉnh Miền Tây.
QUY TRÌNH CHẾ BIẾN

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN

Ứng dụng công nghệ trong quy trình chế biến, đóng gói.
Chính sách